ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το Point Auto Park προσφέρει τις υπηρεσίες του στους χρήστες της παραπάνω ιστοσελίδας υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Παρακαλούμε, πριν συνεχίσετε την περιήγηση, να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Η χρήση της ιστοσελίδας pointautopark.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας ώστε να ενημερώνονται οι χρήστες για τις υπηρεσίες του Point Auto Park, είναι πιθανό να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στην ιστοσελίδα pointautopark.gr ,προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντί αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου pointautopark.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Πνευματικά Δικαιώματα
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο pointautopark.gr , όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες (ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών), ψηφιακά αρχεία και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Point Auto Park ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα, και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων σε αυτή, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Point Auto Park

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της Ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα παρέχεται από την pointautopark.gr “ΩΣ ΕΧΕΙ” και “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ”. Η pointautopark.gr δεν πραγματοποιεί καμία εκπροσώπηση ή εξουσιοδότηση οποιασδήποτε μορφής, εκφρασμένη ή υποδηλούμενη για τις πληροφορίες, περιεχόμενο και υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Η pointautopark.gr δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα pointautopark.gr, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από την pointautopark.gr δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Η pointautopark.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:
Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Υπηρεσία newsletter
Η ιστοσελίδα pointautopark.gr στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη / πελάτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την pointautopark.gr. Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Προσωπικά δεδομένα & Περιαγωγή
To point auto park στα πλαίσια της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων του κάθε χρήστη, έχει μεριμνήσει για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας point auto park.gr και την συμμόρφωση αυτής με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation), που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο GDPR έχει τεθεί σε ισχύ από την 25η Μαΐου 2018, και ενσωματώνει παλιότερες οδηγίες και κανονισμούς (π.χ. Προστασία Δεδομένων 45/2001/ΕΕ).
Η πηγή καταγραφής προσωπικών στοιχείων της ιστοσελίδας μας βρίσκεται στην σελίδα επικοινωνίας υπό μορφή φόρμας στην οποία ο χρήστης παραθέτει τα στοιχεία του για την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία μας. Τα στοιχεία συλλέγονται με σκοπό την δυνατότητα απάντησης της εταιρείας μας προς τον αποστολέα του μηνύματος.

Ακολουθεί αναλυτικός κατάλογος των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται:

Προσωπικά Στοιχεία Σκοπός Καταγραφής
Ονοματεπώνυμο Δημιουργία Καταχώρισης Χρήστη
E-mail Δυνατότητα Επικοινωνίας
Τηλέφωνο Δυνατότητα Επικοινωνίας
Περιοχή Στατιστικό Στοιχείο

Η εταιρεία μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε στην αποστολή τους ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες. Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω αποστολής μηνύματος στο info@washpoint.gr να ζητήσει την διόρθωση ή πλήρης διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
Η εταιρεία μας δεν προβαίνει επ’ ουδενί λόγω και σε καμία περίπτωση στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, ούτε στην αποστολή τους ή τον διαμοιρασμό τους σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες. Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα μέσω αποστολής μηνύματος στο info@washpoint.gr να ζητήσει την διόρθωση ή πλήρης διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη λειτουργία της και την ορθή περιαγωγή των χρηστών που την επισκέπτονται. Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα μας καταγράφει την είσοδο ενός χρήστη, στον ιστότοπο μας για την παρατήρηση των κινήσεων του εντός της με σκοπό την δημιουργία στατιστικών στοιχείων για την συνολική κινητικότητα χρηστών. Τα στοιχεία αυτά δεν χρησιμοποιούνται ούτε επεξεργάζονται πέραν της δημιουργίας στατιστικών και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους είτε αποτελούν φυσικά πρόσωπα είτε οργανισμοί ή εταιρείες. Κατά την είσοδο ενός χρήστη, υπάρχει ενημερωτικό παράθυρο της ύπαρξης των cookies και αποδοχής αυτών.

Για κάθε ερώτηση ή διευκρίνηση, επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε! Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο 2810 528466 ή να μας βρείτε : Οδύσσειας 1 & Μενελάου Παρλαμά γωνία, Γιόφυρος Ηράκλειο Κρήτης.